Huisregels - Manege 't Hoogt

Huisregels

Om het iedereen zo goed mogelijk naar de zin te maken, hierbij een aantal afspraken voor wat betreft regels en gebruik van onze manege. Dit is in het belang van u, de paarden/pony’s, onze medewerkers en de manege. Wij kunnen deze regels ten alle tijden aanpassen. Aanpassingen worden gecommuniceerd via de nieuwsbrief. U bent er zelf verantwoordelijk voor om van eventuele veranderingen op de hoogte te zijn. De meest recente versie van de huisregels staat hier online.

Veiligheid

 • Roken is nergens op ons terrein toegestaan.
 • Parkeren van auto’s is uitsluitend toegestaan op de daarvoor bestemde parkeerplaatsen.
 • Fietsen dienen in de daarvoor bestemde fietsenrekken te worden geplaatst.
 • Aanwijzingen gegeven door ons personeel dienen altijd direct te worden opgevolgd.
 • De groepshuisvesting wordt alleen betreden onder begeleiding van een medewerker, stagiair of ervaren vrijwilliger.
 • Het voeren van de pony’s en paarden in de groepshuisvesting is NIET toegestaan.
 • Vanwege de verschillende diëten en het voorkomen van ‘schooien’ van pony’s en paarden mogen er geen paardensnoepjes/wortel/appel aan de manegepony’s en paarden worden gevoerd, ook niet na het rijden of tijdens het poetsen.
 • We vragen u met klem om onveilige situaties te melden bij de manege-eigenaar.

Lessen

 • Instructie van buitenaf is toegestaan in overleg; mits deze is gediplomeerd. Een externe instructeur moet, ter kennismaking, zich voor aanvang van de eerste les  voorstellen aan de manege-eigenaar. Hierbij dient de externe instructeur een kopie van zijn/haar instructeursdiploma te overhandigen.
 • Een les van Manege ‘t Hoogt heeft altijd voorrang boven die van een externe instructeur. Er mag bij lessen door externe instructie onbeperkt worden bijgereden.
 • Tijdens het rijden is correcte rijkleding en een goedgekeurde veiligheidshelm (CE/EN 1384 of VG.1 normering) met gesloten kinband verplicht. Tevens dienen lange haren in een staart gedragen te worden en zijn lange oorbellen niet toegestaan.
 • Tijdens een les in de springtuin is een goed passende bodyprotector met een BETA level 3 label verplicht. Op onze manegepony’s en paarden mag er geen gebruik gemaakt worden van een vest wat zich opblaast bij een val.

Gebruik van de stal

 • Het poetsen van de paarden dient op de daarvoor bestemde poetsplaatsen gedaan te worden. Als u klaar bent met poetsen, dan graag de poetsplaats even aanvegen. Het veegsel kan in de mestton.
 • Berg na het poetsen uw spullen op in een kluisje die je bij ons kunt huren. Hierdoor raakt u minder snel uw spullen kwijt en blijft de stal netjes en veilig.
 • De manege-eigenaar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor zoekraken, beschadiging e.d. van uw eigendommen.
 • Gelieve geen borstels uit te kloppen tegen de muren, maar op de grond. Dit kan dan mee geveegd worden en de muren blijven schoon.
 • De spuitplaats, de poetsplaatsen en het solarium graag schoon achterlaten. Niemand vindt het prettig om in de rommel van een ander te staan.
 • Wanneer er schade is aan de stal of andere eigendommen van de manege meldt u dit z.s.m. bij de manege-eigenaar, ook als u de schade niet veroorzaakt heeft, zodat snelle reparatie mogelijk is.
 • Gevonden voorwerpen leggen wij in de gevonden voorwerpenbak die onderaan de trap naar de kantine staat. Gevonden zweepjes gaan in de kokers naast de rijbanen en jassen/vesten aan de kapstok bij de ingang van de kantine. Maandelijks worden de gevonden voorwerpenbak en de kapstok opgeruimd.

Gebruik van binnen- en buitenmaneges

 • Om onze rijbaanbodems, longeercirkel en springtuin goed te onderhouden en de parkeerplaats en oprit netjes te houden, bent u verplicht om de mest van uw paard direct op te ruimen, dit geldt voor het gehele terrein. De mest kunt u deponeren in de daarvoor bestemde grijze/zwarte tonnen. Het zou vriendelijk zijn als u niet alleen uw eigen mest op ruimt. Zo helpen we elkaar!
 • Na gebruik van de rijbaan de verlichting uit doen als er niemand direct na u gebruik van gaat maken.
 • Gebruik van het springmateriaal is alleen toegestaan mits het weer netjes en op dezelfde plaats wordt teruggelegd. Ook dient de bodem weer vlak gemaakt te worden.
 • Indien u gaat springen, zorg dan uit veiligheidsoverwegingen dat u niet alleen bent.
 • Er mag niet in de rijbaan gestaan of gelopen worden door klanten. Alleen instructeurs mogen in de rijbaan staan.
 • Onze rijbanen zijn bestemd voor het rijden onder het zadel, dus grondwerk, longeren en mennen zijn niet toegestaan. Grondwerk en longeren kan in de longeercirkel.
 • Voor de uitgebreide rijbaanregels, zie de ingang van de rijbaan.
 • Tijdens het rijden is te allen tijde een goedgekeurde veiligheidshelm (CE/EN 1384 of VG1) verplicht.
 • Tijdens het rijden in de springtuin is een goed passende bodyprotector met een BETA level 3 label verplicht.
 • Tijdens het gebruik van één van de rijbanen houdt u dan ook rekening met andere medegebruikers en beperk overmatig stem- en zweepgebruik.
 • Ga niet met meerdere naast elkaar rijden als er nog andere mensen aan het rijden zijn.

Overige regels

 • U bent zelf gehouden te zorgen voor een geldige inenting tegen tetanus/influenza indien u met een paard ons terrein bezoekt. U kan gevraagd worden het paspoort ter controle hiervan te laten zien.
 • Op onze manege hanteren wij een hygiëneprotocol, zorg dat u hiervan op de hoogte bent.
 • Op stal, op het terras en langs de rijbaan willen we het graag rustig hebben, geen geschreeuw en niet rennen.
 • Gaarne uw klein-afval in de prullenbakken gooien en groot afval mee naar huis te nemen.
 • Honden zijn op ons terrein niet toegestaan.
 • Als u uw kinderen laat spelen, wilt u er dan op toezien dat ze het speelmateriaal opruimen? I.v.m. mogelijke risico´s is het spelen van kinderen op de manege op eigen risico. Kinderen onder de 12 jaar moeten altijd onder direct toezicht van een meerderjarige begeleider zijn.
 • Deelnemers van onze zorgboerderij mogen niet zonder toestemming van begeleiding op de foto worden gezet. Deelnemers vragen ook toestemming voor het maken en plaatsen van foto’s op de zorgboerderij aan de begeleider. De begeleider is op de hoogte van de afspraken m.b.t. beeld en geluid.
 • Tot slot, heeft u nog vragen of opmerkingen daarmee kunt u altijd bij ons terecht.

Zorgboerderij

Omgang met elkaar

 • Ik ga vriendelijk en respectvol met jou om
 • Ik ga vriendelijk en respectvol met de paarden en andere dieren om
 • Ik gebruik mijn mobiele telefoon/- apparaten alleen tijdens pauzes of na toestemming van de begeleider

Veiligheid mens en dier

 • Ik mag na toestemming van de begeleider in de paddock/wei/dierenverblijf.
 • Ik mag activiteiten doen met een dier na toestemming van de begeleider.
 • Op stal, in de paddock, langs de longeercirkel en bij de rijbanen willen we het graag rustig hebben, geen geschreeuw en niet rennen.
 • Voordat ik een elektrisch apparaat of een machine gebruik vraag ik daar toestemming voor.

Praktisch

 • Ik ruim na het eten en drinken mijn vieze afwas in de keuken op.
 • Ik gooi mijn afval in de afvalemmer.
 • Paardentuig en andere spullen leg ik na gebruik direct terug waar het hoort.

Speciaal voor mij

 • Als ik het nodig heb, geldt mijn persoonlijke time-out regel.
Scroll naar top
Manege 't Hoogt draait op SYS Platform SYS Platform - Platform voor Coaches & Opleiders